Lentex – bonus

opis produktu:
grubość: 1,30 mm
warstwa użytkowa: 0,15mm
klasa użytkowa: 21
klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1
szerokość rolek: 2m, 3m, 4m