Wykładziny sportowe

Wykładziny sportowe
do zastosowania jako nawierzchnie punktowo elastyczne lub aplikacje w systemowych podłogach sportowych.
Posiadają parametry spełniające wymagania określone w normach dotyczących podłóg sportowych.

Wykładziny ochronne przeznaczone do tymczasowego zabezpieczania podłóg sportowych w czasie ich wykorzystywania do celów innych niż sportowe.